За нас

Целта на нашия екип е решаване на проблема с лична грижа и отношение към пациента!

Кардиологичен кабинет Славчеви съчетава комфортна атмосфера с висок професионализъм в условията на извънболничната кардиологична помощ. Кабинетът предлага диагностика и лечение на голям набор от заболявания с помощта на нова и високотехнологична апаратура.

Разполагаме с високоспециализирана ултразвукова система за кардио-васкуларна диагностика (ехокардиограф) модел GE Vivid T8 Ultra Edition. Апаратът притежава всички съвременни модалности за прецизна диагностика като цветен тъканен Доплер (TVI), позволяващ оценка на скоростта и времето на движение на тъканта във всяка точка и по всяко време на сърдечния цикъл и възможности за оценка на движението на отделните сегменти на миокарда един спрямо друг (speckle tracking imaging).

Кабинетът е оборудван с последен модел ЕКГ апарат Schiller CARDIOVIT, както и синхронизиран бифазен дефибрилатор Schiller DEFIGARD HD-7 с инсталиран трансторакален пейсмейкър и монитор.

С оглед диагностика на ритъмно-проводна патология и исхемична болест на сърцето разполагаме с апаратура на фирма BTL за 24 часово ЕКГ Холтер мониториране, 24 часово Холтер мониториране на артериално налягане и компютърно базирана 12 канална ЕКГ система за ергометричен тест (стрес тест).