Услуги

Клиничен преглед

Преглед за установяване на текущото състояние

ЕКГ

Електрокардиограма на сърцето

Ехокардиография

Ултразвуково изследване на сърцето и големите съдове

24 часа ЕКГ Холтер

24 часово мониториране на сърдечния ритъм на пациента

24 часа АН Холтер

24 часово мониториране на артериалното налягане на пациента