Цени

Услуга Цена
Преглед с ЕКГ и Ехокардиография 100 лева
Преглед с ЕКГ 60 лева
ЕКГ 10 лева
Ехокардиография 60 лева
Контрастна Ехокардиография       (при специални индикации) 120 лева
24 часа ЕКГ Холтер 50 лева
24 часа АН Холтер 50 лева
Стрес тест с велоергометрия 60 лева
Вторичен платен преглед 30 лева
Кабинетът разполага с ПОС терминал  

Кардиологичен кабинет Славчеви работи с направления по НЗОК, номер 3 за консултация с кардиолог и номер 3А за ехокардиография.
При наличие само на направление 3, ехокардиографията се заплаща (при изчерпан лимит от номер 3А по НЗОК за тримесечието на кабинета).