Стрестест на велоергометър

  • Стрес тест на колело с дозирано повишаване на натоварването под ЕКГ  контрол и мониториране на артериалното налягане. Целта е изключване или  обективизиране на исхемична болест на сърцето или ритъмно-проводна  патология.