Кардиологичен кабинет Славчеви гр. София
Kардиологична диагностика и лечение

Защо да се обърнете към нас

Медицински специалисти с богат професионален опит

Кабинет отговарящ на всички изисквания за достъп на инвалиди

Комфортната атмосфера, предразполагаща за консултации и прегледи

Последен модел ЕКГ апарат Schiller CARDIOVIT

Високоспециализиран ехокардиограф модел GE Vivid T8 Ultra Edition

Апаратура на фирма BTL за 24 часово Холтер мониториране

Нашите услуги

Клиничен преглед

Преглед за установяване на текущото състояние

ЕКГ

Електрокардиограма на сърцето

Ехокардиография

Ултразвуково изследване на сърцето и големите съдове

24 часа ЕКГ Холтер

24 часово мониториране на сърдечния ритъм на пациента

24 часа АН Холтер

24 часово мониториране на артериалното налягане на пациента

За кардиологичния кабинет

Кардиологичен кабинет Славчеви съчетава комфортна атмосфера с висок професионализъм в условията на извънболничната кардиологична помощ. Кабинетът предлага диагностика и лечение на голям набор от заболявания с помощта на нова и високотехнологична апаратура.
Разполагаме с високоспециализирана ултразвукова система за кардио-васкуларна диагностика.
Кабинетът е оборудван с последен модел ЕКГ апарат, както и синхронизиран бифазен дефибрилатор.
С оглед диагностика на ритъмно-проводна патология и исхемична болест на сърцето разполагаме с апаратура за 24 часово ЕКГ Холтер мониториране, 24 часово Холтер мониториране на артериално налягане и компютърно базирана 12 канална ЕКГ система за ергометричен тест.

Научете повече

Кои сме ние

Д-р Борис Славчев

Д-р Борис Славчев е роден на 16.06.1980 г. в град София. Завършил е с отличен успех висшето си образование по специалност медицина в МУ София през 2004 г. През 2010 г. придобива специалност по Вътрешни болести в Медицински Университет – София, а през 2016 год. специалност по Кардиология и правоспособност по Инвазивна кардиология, Ехокардиография и Електрокардиостимулация.

Научете повече

Д-р Радостина Илиева

Д-р Радостина Илиева завършва медицина през 2006 год. в Медицински Университет- Варна. За отличен успех получава годишната награда на ИМАБ – специализация в Израел. Специализира кардиология в продължение на пет години в Кардиологичния институт на Университетска болница Хадаса, Йерусалим, след което в същия център провежда субспециализация по ехокардиография.

Научете повече

Кардиологичен кабинет Славчеви
Решаване на проблема с лична грижа и отношение към пациента
Запишете час